Over de SWO

Welkom bij Stichting Welzijn Ouderen (SWO) Spijkenisse!
De SWO is een welzijnsinstelling voor senioren uit Nissewaard. Wij zien het als onze taak om een actieve bijdrage te leveren aan de zelfstandigheid, gezondheid en het geluk van seniore inwoners. Mensen zijn gelukkiger en gezonder als ze in hun eigen omgeving leven, ze kunnen meedoen, er bij horen en gezien worden. In de levensloopbenadering komen deze behoeften allen aan de orde. Vandaar dat het werk, de diensten en activiteiten van de SWO op de levensloopbenadering zijn afgestemd. We vinden hier 5 levensdomeinen terug:
lichamelijke behoeften
behoefte aan veiligheid en zekerheid
behoefte aan sociaal contact
behoefte aan waardering en erkenning
behoefte aan zelfontplooing

Vrijwilligers
Het ruime aanbod aan activiteiten, diensten en ondersteuning van cliënten kunnen we alleen aanbieden door een grote groep betrokken en deskundige vrijwilligers. Ruim 400 vrijwilligers leveren dag in dag uit een actieve bijdrage aan onze doelstelling: het verhogen van de zelfredzaamheid van Senioren in Spijkenisse.

Dit doen zij op meerdere terreinen. Zo zijn er diverse activiteitengroepen actief die geheel zelfstandig en naar eigen inzicht activiteiten zoals uitstapjes organiseren. Zo’n 75 chauffeurs zijn actief in het dagvervoer en boodschappendiensten. In onze werkplaatsen helpen vrijwillige vakmedewerkers met onderhoud aan rollators en helpen we clienten met kleine klussen in huis. In onze wijkcentra runnen vrijwilligers een wijkrestaurant, open eettafels of

Vrijwilligers zijn bij de SWO geen hulp of assistent van beroepskrachten maar zelfstandig functionerende individuen, vaak in een team, met een eigen rol en verantwoordelijkheid.

Hoe gaan wij met onze vrijwilligers om?
Binnen de SWO wordt veel aandacht besteedt aan vrijwilligers. Naast de intake, het afstemmen van werkzaamheden op de wensen en competenties van de vrijwilliger, krijgen vrijwilligers alle ruimte om hun kennis, vaardigheden en competenties in te zetten en verder te ontwikkelen. Periodieke evaluaties staan er voor garant dat vrijwilligers hun taken met plezier en kunde kunnen blijven uitvoeren. Waar nodig begeleiden we, coachen we en bieden we trainingen om vaardigheden te verhogen. Natuurlijk is ook de beloning een belangrijke factor.  Niet in de vorm van een geldelijke beloning maar juist in de vorm van waardering, erkenning en de eigen ontwikkeling.
Wilt u ook vrijwilliger worden en het verschil maken? Of bent u benieuwd naar onze vacatures? We hopen u snel te mogen ontmoeten!