Bewegen & Fit

Gezelligheid

Er-op-uit

Cursussen

Zelf organiseren

SWO servicepas

Vacature vrijwillige Netwerkcoach M/V

Hoe werkt de vrijwillige netwerkcoach

Vrijwillige netwerkcoaches gaan via een basisstappenplan aan de slag om samen met een
hulpvrager het netwerk rondom diegene (weer) op te bouwen. De methode Natuurlijk een netwerkcoach kan beschouwd worden als een boeiende trektocht samen met de hulpvrager van
A naar B. De vrijwilliger treedt op als assistent, coach en verbinder. Vooraf staat niet vast wat de vrijwilliger op deze reis allemaal tegenkomt en kan daarbij indien nodig stappen overslaan of anders invullen.

Wat doet de netwerkcoach
• Brengt samen in kaart wat iemand wil bereiken
• Coacht, motiveert en activeert
• Doet net iets meer dan coachen als dat nodig is.
• Vindt het leuk om vanuit mogelijkheden en wensen van een persoon te werken.
• Gaat uit van de eigen kracht en mogelijkheden van de cliënt
• Kent de grenzen van het coachen, is geen hulpverlener
• Coacht op basis van de methode “Natuurlijk, een netwerkcoach”
• Spreekt tweewekelijks een dagdeel af voor ongeveer een jaar

Wie is de netwerkcoach
• Een coachende, motiverende persoonlijkheid die graag een ander op weg helpt.
• Kan omgaan met weerstand, heeft geduld en kan activeren.
• Staat stabiel in het leven en heeft de nodige levenservaring
• Kan goed luisteren en is communicatief vaardig.
• Is een bruggenbouwer/netwerker, die midden in de samenleving staat.
• Is ondernemend, creatief en flexibel.
• Kan zelfstandig en planmatig werken en is in staat om te organiseren.
• Is bereid zich te verdiepen in de methodiek van “Natuurlijk een netwerk”.
• Is in staat te reflecteren op eigen handelen.
• Accepteert de tijdelijkheid van het contact met de hulpvrager.
• Kan samenwerken met een team van vrijwillige netwerkcoaches en andere vrijwilligers .
• Kan actief meedenken bij het oplossen van dagelijkse problemen van cliënten
• Heeft een “gekantelde” zienswijze en onderschrijft het uitgangspunt dat inwoners aangesproken mogen worden op hun eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht en inzet van sociale netwerk
• Bewaakt de eigen grenzen en is in staat om deze duidelijk af te bakenen.
• Heeft respect voor de belevingswereld van de cliënt en gaat zorgvuldig om met privacygevoelige informatie die hem of haar ter ore komt.
• Is in bezit van een VOG (verklaring omtrent gedrag) of bereid deze aan te vragen

Wat biedt de SWO
• Een uitdagende, leuke vrijwilligersbaan
• Professionele begeleiding door de beroepskracht in de vorm van informatieoverdracht, training, overleg en advies.
• Intervisie bijeenkomsten, waarbij ervaringen worden uitgewisseld met andere netwerkcoaches en begeleiding..
• Een collectieve ongevallen en WA verzekering
• Onkostenvergoeding op basis van reiskosten met openbaar vervoer

Interesse om netwerkcoach te worden?
Neem contact op met de SWO en vraag naar Peggy Adriaanse, tel. 0181-695 255
Of stuur je sollicitatie en CV op naar email: vrijwilligerswerk@swospijkenisse.nl

X