Ketenpartners

Samenwerking ketenpartners.

De SWO werkt in en uit principe samen met partners. In de praktijk zijn dat vooral zorginstellingen zoals Careyn, Argos en Humanitas, maar ook met het Maatschappelijk werk, de bibliotheek (o.a. leeskring), scw’ers gemeente Spijkenisse, Zadkine (structurele samenwerkings-overeenkomst), project respijtzorg / re-integratie gemeente Spijkenisse en Alzheimer Nederland.
Naast samenwerking is er ook sprake van overleg / afstemming met corporaties, het ziekenhuis Spijkenisse medisch centrum, het Maatschappelijk werk en de vereniging Humanitas. Verder participeert de SWO in de keten dementie en het ontmoetingscentrum in het Hart van Groenewoud.

Onze Ketenpartners

Gemeente Spijkenisse
Bavo
Bouman Outreachende Zorg
Pameijer
MEE
Ketenzorg dementie VPR
De Es
Careyn
GGD
Stichting Humanitas
Argos
MaasDelta
Beschermingsbewindvoering
Voedselbank
Milieugroep Spijkenisse
Movisie
Radar Rotterdam
LS training
JSO
Stichting Welzijn Albrandswaard
Stichting Welzijn Hoogvliet/Eigen Koers
Vitaliteit in Bedrijf
Pastoraal werk
AMW
Stichting Philadelphia
Stichting Zuidwester
Stichting Parnassia
Zadkine college
PsyQ
Delta Psychiatrisch Centrum