Missie & Visie

Wij zien het als onze taak om een actieve bijdrage te leveren aan de zelfstandigheid, gezondheid en het geluk van seniore inwoners in de gemeente Spijkenisse. Mensen zijn gelukkiger en gezonder als ze in hun eigen omgeving leven, ze kunnen meedoen, er bij horen en gezien worden. In de levensloopbenadering komen deze behoeften allen aan de orde. Vandaar dat het werk, de diensten en activiteiten van de SWO op de levensloopbenadering zijn afgestemd. We vinden hier 5 levensdomeinen terug:

  • lichamelijke behoeften
  • behoefte aan veiligheid en zekerheid
  • behoefte aan sociaal contact
  • behoefte aan waardering en erkenning
  • behoefte aan zelfontplooing

levensdomeinen   In onze werkwijze vindt u meer informatie over de hieruit voortvloeiende activiteiten, diensten en werkmethoden.