Het is tijd voor een vrijwilligersfeestje. Kom jij ook op 17 juni?

Een SWO nieuwsbrief voor SWO vrijwilligers. Waarom dat zo?

Welkom bij de allereerste vrijwilligersnieuwsbrief van de SWO. Waarom dat nu? Wat ons betreft is dat heel simpel. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden maar de SWO draait voor ouderen op vrijwilligers. We zijn een  echte vrijwilligersorganisatie. Daarom is het goed dat we nieuws, programma’s, uitdagingen en nieuwe ontwikkelingen in onze organisatie delen met vrijwilligers.

Waarom dan nu in plaats van pak ‘m beet 10 jaar eerder? Eigenlijk is daar geen reden voor te noemen anders dan dat we het 10 jaar terug heel druk hadden. Nu nog steeds eigenlijk. En dat we ons steeds meer bewust zijn dat ons werk meer en meer wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Dat er vrijwilligers zijn die vragen stellen over waarom we dingen doen zoals we ze doen en dat het gewoon tijd is om jullie denkkracht, je inzet, je betrokkenheid en al het andere wat jullie toevoegen nog serieuzer te nemen. Niet omdat het moet maar omdat het kan en omdat daar alleen maar goede dingen uit komen.

Is dit dan verplichte leesvoer? Nee natuurlijk niet. Je leest het om dat het leuk is, interessant of omdat je er herkenning uit haalt. En als je het niet wilt lezen, is dat ook goed.
Wil je de nieuwsbrief niet ontvangen meld je dan af. Je kan je later altijd weer aanmelden als je dat wenst.  Veel leesplezier.

Foto: Olena Assenberg: www.olenafotografie.nl

SWO wil vrijwilligersraad oprichten, denk je mee?

Al eerder schreven we dat vrijwilligers steeds belangrijker worden voor onze organisatie. Dat zal in de toekomst naar onze verwachting alleen maar groeien. Het is nu al moeilijk om goed personeel te vinden en tegelijkertijd groeit het aantal ouderen in onze samenleving sterk. Over 20 jaar betekent dit dat we nog meer mensen nodig hebben om die groeiende groep die op ons afkomt te kunnen voorzien van leuke activiteiten, goede diensten en goede ondersteuning. Vrijwilligers zijn al ontzettend belangrijk en worden dat steeds meer. Het is daarom goed dat vrijwilligers ook vertegenwoordigd zijn in de organisatie. Dit willen we doen met een vrijwilligersraad.

Hebben vrijwilligers dan nu geen inspraak? Zeker wel. Als het goed is zijn er voor alle activiteiten en diensten mogelijkheden om overleg te hebben met coördinatoren en heb je alle gelegenheid om als groep of als individu aan te geven wat je wilt of hoe je het graag anders zou zien. Iets minder inspraak is er op het vlak van beleid. Op het vlak van de koers die we varen als organisatie en hoe we onze budgetten inzetten.

Beleidsmatig en naar clienten wordt de SWO gecontroleerd en bevraagd door een Raad van Toezicht en een Clientenraad. Waar de Raad van Toezicht met name kijkt naar de organisatie, de financiele huishouding, de programma’s, kwaliteitsbewaking en onze maatschappelijke betekenis, kijkt de clientenraad vooral naar hoe goed we het doen voor onze clienten. Zijn we bereikbaar, toegankelijk, betaalbaar en bieden we een goede prijs/kwaliteit verhouding.

Weet in ieder geval dat alle leden van de Raad van Toezicht en de clientenraad vrijwilligers zijn. Dus in die zin is er zeker betrokkenheid en erkenning van de rol van vrijwilligers in de organisatie. Maar we hebben geen groep die vooral kijkt naar de belangen van vrijwilligers. Worden jullie voldoende meegenomen? Heb je de benodigde faciliteiten om je werk prettig en comfortabel uit te voeren? Wordt er voldoende geluisterd naar vrijwilligers en vragen we niet te veel van vrijwilligers? Al dit soort aspecten komen natuurlijk in ons teamoverleg aan de orde maar nog niet vanuit vrijwilligers zelf. Daarvoor willen we graag een vrijwilligersraad oprichten.

Sip van der Weg, een vrijwilliger die deze klus voor ons leidt, heeft een eerste projectplan opgesteld met uitgangspunten, waar de vrijwilligersraad over gaat, hoe de samenwerking verloopt met de organisatie, de mandaten en hoe vrijwilligers vertegenwoordigd worden in deze raad. We zoeken nog mensen die met ons mee willen denken. Kritisch kunnen meelezen, eventueel advocaat van de duivel willen spelen en misschien wel als een van de eerste leden zitting willen nemen als deze raad wordt opgericht. Het streven is om de raad 1 januari 2023 actief te hebben.

Wil je meedenken, meepraten en/of op termijn zelfs een plekje in deze raad innemen laat het ons dan weten via een email of een telefoontje. In de tweede week van juni organiseren we een bijeenkomst waarbij we onze plannen met een kleine groep vrijwilligers willen delen om een eerste reactie en/of kritiek mee te nemen. Als je daarvoor uitgenodigd wilt worden laat het ons dan zo snel mogelijk weten. stuur je mail naar vrijwilligerswerk@swospijkenisse.nl

Foto: twentytwenty.com/ elements.envato.com

Eerste kennismakingsbijeenkomst met nieuwe vrijwilligers 

Foto: SWO

In maart van dit jaar hebben we vanuit vrijwilligerscoördinatie een eerste bijeenkomst georganiseerd met vrijwilligers die nog niet zo lang in onze organisatie actief waren (maximaal 6 maanden). De bedoeling was om elkaar te leren kennen maar ook om te horen hoe het ging. Voor ons is het belangrijk om te weten of mensen het naar hun zin hebben en of het werk dat ze doen ook voldoening geeft. Vooral dat laatste is natuurlijk erg belangrijk. Verder hebben we uitgelegd, aan deze nieuwe groep vrijwilligers, wat de SWO allemaal doet en waarom we het doen en voor welke doelgroep. Dat gaf ook weer verrassende reacties omdat niet iedereen daar zo maar van op de hoogte is.

Een van de opvallendste momenten was het gesprek met een aantal nieuwe chauffeurs die zich afvroegen waarom onze rittenplanning zo onlogisch in elkaar steekt. Zij gaven het uitzonderlijke voorbeeld dat we om half 9 in straat A iemand ophaalden om vervolgens naar 2 andere straten te rijden waar we andere deelnemers van de dagbesteding ophaalden om daarna weer terug te rijden naar straat A om een vierde deelnemer op te halen. Is het niet handiger om beide mensen in straat A achter elkaar op te halen?

Ja dat klopt is dan ons antwoord. En onze ervaren chauffeurs weten dan al wat hier op volgt. Maar als de tweede persoon in Straat A pas om half 10 klaar kan staan vanwege het bezoek van de wijkverpleging rijden wij graag een blokje om. Dat kan, omdat we het niet doen voor de winst maar vooral voor het welbevinden van onze doelgroep. Dus ja we doen soms bewust dingen niet “efficient” omdat dat beter uitkomt voor de cliënten die we willen bedienen. En zo lang dat kan blijven we graag dit soort keuzes maken.

Naast deze anekdote hebben we veel van elkaar geleerd en mogen we met elkaar trots zijn op de positieve sfeer in de diverse groepen. Alle nieuwe vrijwilligers gaven aan zich heel welkom te voelen in de organisatie en de samenwerking met andere vrijwilligers als zeer positief te ervaren. En dat is dan ook weer een enorm compliment aan al die al langer werkende vrijwilligers die er voor zorgen dat de nieuwe vrijwilligers zich welkom voelen.

Wat ons betreft waren het mooie bijeenkomsten die we 2 keer per jaar willen organiseren. Denk je als “al langer werkende vrijwilliger” ik wil ook wel zo’n bijeenkomst meemaken, meldt je dan gewoon aan en dan nemen we je mee bij de volgende uitnodiging. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

Reageren? stuur je mail naar vrijwilligerswerk@swospijkenisse.nl

Meer opleidingsmogelijkheden voor vrijwilligers

Een van de ambities die we hebben is om een aantal nieuwe opleidingen te introduceren voor vrijwilligers. Voor wie dat leuk vindt of voor wie dat vanwege zijn rol nodig heeft, moet het mogelijk zijn om een opleiding te volgen.

In het verleden hebben we dit vaker gedaan op het vlak van EHBO, omgaan met verwarde mensen en speciaal voor onze gastheren en gastvrouwen de cursus “body talk”. Dat ging met name over het bewust worden van je eigen lichaamshouding als het gaat om mensen welkom heten. Als gastheer of gastvrouw een belangrijke kwaliteit.

Inmiddels hebben we een aantal opleidingen geselecteerd die worden aangeboden door organisaties die gespecialiseerd zijn in het opleiden van vrijwilligers. Samen met een aantal vrijwilligers willen we graag de kwaliteit van deze, meestal online, opleidingen testen. Wat vind je er van, wat leer je er van en zouden we deze opleiding in onze organisatie moeten opnemen. Welke vrijwilligers willen met ons mee testen? Meld je aan via: vrijwilligers@swospijkenisse.nl