Privacy

De SWO verzamelt informatie van deelnemers, cliënten en vrijwilligers. Dit doen wij bijvoorbeeld zodat we u als deelnemer van een activiteit kunnen registreren, u daarover kunnen informeren en een eventuele eigen bijdrage kunnen innen.

Alle informatie van deelnemers, clienten van het ouderen advies en vrijwilligers worden beveiligd bewaard en zijn alleen toegankelijk voor mensen met de juiste toegang tot deze informatie. Zo kunnen alleen de ouderen adviseurs bij de informatie van cliënten van het ouderen advies. Heeft een client een maatje dan delen we natuurlijk met toestemming van de client bepaalde informatie en heeft het maatje een geheimhoudingsverklaring getekend.

Hoe we de privacy specifiek hebben geregeld vindt u in bijgaand document.