Werkwijze

Het werk van de SWO is opgebouwd rondom de 5 levensdomeinen. Naast het leveren van diensten, activiteiten en advies heeft de SWO eveneens een signalerende en regisserende rol. Van de maaltijdservice en de computercursus tot de regievoering van mantelzorg, het stimuleren van participatie en het ondersteunen van mantelzorgers. We vatten onze werkwijze als volgt samen:

Participatie en maatschappelijke rendement

Met een vaste basis van ruim 450 vrijwilligers, 3 ouderenadviseurs, 2 ouderenwerkers en 1 cultureel werker, levert de SWO iedere dag opnieuw een relevante bijdrage aan de zelfstandigheid, geluk en gezondheid van ouderen in Spijkenisse.

Welzijn nieuwe stijl

Met de introductie Welzijn Nieuwe Stijl is de SWO sinds 2013 actief. Naast het afstemmen van onze activiteiten en werkzaamheden op de acht bakens, zien we eveneens een nieuwe rol voor de SWO. Door de vele contacten met de doelgroep, vrijwilligers, overheid en netwerk partners wordt er steeds vaker een beroep gedaan op de SWO als regisseur van het netwerk rondom de client.   Omdat ons werk al gericht is op werken vanuit eigen kracht, direct en ondersteunend, expertises als advies en intake bevatten, zijn we als organisatie goed toegerust om deze rol te vervullen. Voor de toekomst zien wij een sterkere focus op dit gedeelte van ons werk.

Programma

De activiteiten van de SWO zijn opgebouwd rondom de 5 levensdomeinen en Welzijn Nieuwe Stijl. Op deze wijze kunnen we optimaal inspelen op de specifieke behoeften van onze cliënten. Met het netwerk van de client, het professionele netwerk en onze eigen medewerkers en vrijwilligers. Van een klus in huis tot een intake en doorverwijs advies.   De rol van de SWO in het bevorderen van zelfstandigheid, leefbaarheid en gezondheid binnen de klantdoelgroep manifesteert zich op meerdere terreinen. Meer informatie over de terreinen waarin we actief zijn vindt u hier.