Vrijwilligers

Waar zouden we zijn zonder vrijwilligers? Het ruime aanbod aan activiteiten, diensten en ondersteuning van cliënten kunnen we alleen aanbieden door een grote groep betrokken en deskundige vrijwilligers. Ruim 550 vrijwilligers leveren dag in dag uit een actieve bijdrage aan onze doelstelling: het verhogen van de zelfredzaamheid van Senioren in Spijkenisse.

Dit doen zij op meerdere terreinen. Zo hebben we ruim 200 gastvrouwen en gastheren die onze activiteiten helpen begeleiden, organiseren en bedenken. Zo’n 55 chauffeurs zijn actief in het dagvervoer en vervoer op maat. In onze werkplaatsen helpen vrijwillige vakmedewerkers met onderhoud aan rolstoelen en helpen we clienten met kleine klussen in huis.

Vrijwilligers zijn bij de SWO geen hulp of assistent van beroepskrachten maar zelfstandig functionerende individuen, vaak in een team, met een eigen rol en verantwoordelijkheid.

Hoe gaan wij met onze vrijwilligers om?

Binnen de SWO wordt veel aandacht besteedt aan vrijwilligers. Naast de intake, het afstemmen van werkzaamheden op de wensen en competenties van de vrijwilliger, krijgen vrijwilligers alle ruimte om hun kennis, vaardigheden en competenties in te zetten en verder te ontwikkelen. Periodieke evaluaties staan er voor garant dat vrijwilligers hun taken met plezier en kunde kunnen blijven uitvoeren. Waar nodig begeleiden we, coachen we en bieden we trainingen om vaardigheden te verhogen. Natuurlijk is ook de beloning een belangrijke factor.  Niet in de vorm van een geldelijke beloning maar juist in de vorm van waardering, erkenning en de eigen ontwikkeling.

Wilt u ook vrijwilliger worden en het verschil maken? Of bent u benieuwd naar onze vacatures? We hopen u snel te mogen ontmoeten!