Over SWO

Sponsors

Raad van Toezicht

voor verwijzers

Jaarverslagen

Privacy

Raad van Toezicht

Informatie

De Raad van Toezicht is samengesteld uit de volgende personen:

M.J. Dekker, voorzitter
E.M. Cafferata, penningmeester
A. van Mil-Gerritsma, secretaris
G. Groenenboom-van Tol, vice-voorzitter

Directie
R.G. Janssen

Raad van Toezicht leden van Stichting Welzijn Ouderen voeren hun taken onbezoldigd uit en ontvangen een maximale onkostenvergoeding van € 500,- op jaarbasis.

Werknemers van de SWO, waaronder de directie, worden beloond conform de CAO Welzijn.

Informatie

De Raad van Toezicht is samengesteld uit de volgende personen:

M.J. Dekker, voorzitter
E.M. Cafferata, penningmeester
A. van Mil-Gerritsma, secretaris
E. Zaat, lid
G. Groenenboom-van Tol, vice-voorzitter

Directie
R.G. Janssen

Raad van Toezicht leden van Stichting Welzijn Ouderen voeren hun taken onbezoldigd uit en ontvangen een maximale onkostenvergoeding van € 500,- op jaarbasis.

Werknemers van de SWO, waaronder de directie, worden beloond conform de CAO Welzijn.

X