aanmelden vrijwilligerswerk

Vacature chauffeur
vacature maatje

SWO vrijwilligersvacatures

Over de SWO

vacature thuisadministratie

Wat te doen bij een vermoeden van ouderenmishandeling

Wat te doen bij een vermoeden van ouderen mishandeling

Informatie

Ouderenmishandeling speelt zich af in de beslotenheid van de woning, daarom weten we niet precies hoe vaak het gebeurt; schattingen gaan uit van 200.000 slachtoffers per jaar.
We verstaan onder ouderenmishandeling zowel lichamelijke en geestelijke mishandeling als verwaarlozing, financiële uitbuiting en seksueel geweld.
Het slachtoffer heeft een persoonlijke of professionele relatie met de pleger en is van deze persoon afhankelijk.
De mishandeling is niet altijd doelbewust, maar kan ook het gevolg zijn van overbelasting of onwetendheid van de (mantel-) zorger. Wat de achtergrond ook is, niets doen is geen optie. De mishandeling stopt niet vanzelf en kan erger worden als niemand ingrijpt.

Als je als vrijwillige medewerker of beroepskracht van de SWO een “niet pluis” gevoel krijgt bij je contact met een oudere, een vermoeden van misstanden bij iemand; deel je waarnemingen dan met een aandachtfunctionaris van de SWO.
De SWO hanteert in deze situaties, een vermoeden van ouderenmishandeling, een Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk geweld/Ouderenmishandeling. Dit is een stappenplan waarmee de situatie in kaart gebracht wordt en actie ondernomen kan worden.

Schroom niet om je vermoedens te bespreken met een van de aandachtfunctionarissen Ouderenmishandeling bij de SWO: Ria Vliegenthart, Peggy Adriaanse of Yvonne Tjung.
U kunt hen bereiken via telefoonnummer 0181 695255.

Sponsors SWO Vervoer

SWO vervoer

Adviesgesprek aanvragen

Contact met SWO

Informatie

Ouderenmishandeling speelt zich af in de beslotenheid van de woning, daarom weten we niet precies hoe vaak het gebeurt; schattingen gaan uit van 200.000 slachtoffers per jaar.
We verstaan onder ouderenmishandeling zowel lichamelijke en geestelijke mishandeling als verwaarlozing, financiële uitbuiting en seksueel geweld.
Het slachtoffer heeft een persoonlijke of professionele relatie met de pleger en is van deze persoon afhankelijk.
De mishandeling is niet altijd doelbewust, maar kan ook het gevolg zijn van overbelasting of onwetendheid van de (mantel-) zorger. Wat de achtergrond ook is, niets doen is geen optie. De mishandeling stopt niet vanzelf en kan erger worden als niemand ingrijpt.

Als je als vrijwillige medewerker of  beroepskracht van de SWO een “niet pluis” gevoel krijgt bij je contact met een oudere, een vermoeden van misstanden bij iemand; deel je waarnemingen dan met een aandachtfunctionaris van de SWO.
De SWO hanteert in deze situaties, een vermoeden van ouderenmishandeling, een Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk geweld/Ouderenmishandeling. Dit is een stappenplan waarmee de situatie in kaart gebracht wordt en actie ondernomen kan worden.

Schroom niet om je vermoedens te bespreken met een van de aandachtfunctionarissen Ouderenmishandeling bij de SWO: Ria Vliegenthart, Peggy Adriaanse of Yvonne Tjung.
U kunt hen bereiken via telefoonnummer 0181 695255.