Over SWO

Sponsors

Raad van Toezicht

voor verwijzers

Jaarverslagen

Privacy

Cliëntenraad SWO

Informatie

De cliëntenraad is het adviesorgaan van de SWO en is ingericht in lijn met de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Doelstelling is het signaleren van meningen, wensen en behoeften, die leven bij de cliënten en deze afstemmen met de Stichting Welzijn Ouderen (SWO)
Middels een regulier klanttevredenheidsonderzoek en jaarplan zet de cliëntenraad zich in voor het seniorenbelang in de breedste zin van het woord. Bij op- en aanmerkingen, suggesties, vragen, ingediende bezwaren en/of binnengekomen klachten zal de cliëntenraad zich ten volle inzetten om deze in samenspraak met de SWO te beantwoorden dan wel tot een oplossing te komen.

 De cliëntenraad is samengesteld uit de volgende personen: 

Dhr. K. Wiechmann, voorzitter;
Mevr. M. F. Jacobs, vice-voorzitter en lid FNV Senioren Lokaal;
Mevr. G. Groenenboom, secretaris, lid ANBO en afgevaardigde van de Raad van Toezicht; 
Mevr. G. Turkenburg, notulist en cliënt; 
Dhr. J. Bakker, cliënt en lid Senioren Belang;
Mevr. E. Sarno, cliënt.  

De cliëntenraad is te bereiken via e-mail:  clientenraad@swospijkenisse.nl  

SWO vervoer

Sponsors SWO Vervoer

Adviesgesprek aanvragen

Contact met SWO

Informatie

De cliëntenraad is het adviesorgaan van de SWO en is ingericht in lijn met de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Doelstelling is het signaleren van meningen, wensen en behoeften, die leven bij de cliënten en deze afstemmen met de Stichting Welzijn Ouderen (SWO)
Middels een regulier klanttevredenheidsonderzoek en jaarplan zet de cliëntenraad zich in voor het seniorenbelang in de breedste zin van het woord.Bij op- en aanmerkingen, vragen, ingediende bezwaren en/of binnengekomen klachten zal de cliëntenraad zich ten volle inzetten om deze in samenspraak met de SWO te beantwoorden dan wel tot een oplossing te komen.

 De cliëntenraad is samengesteld uit de volgende personen: 

Dhr. K. Wiechmann, voorzitter;

Mevr. M. F. Jacobs,
vice-voorzitter en lid FNV Senioren Lokaal; 

Mevr. G. Groenenboom, secretaris, lid ANBO en afgevaardigde van de Raad van Toezicht;  

Mevr. G. Turkenburg, notulist en cliënt;  

Dhr. J. Bakker, cliënt en lid Senioren Belang; 

Mevr. E. Sarno, cliënt.  

De cliëntenraad is te bereiken via e-mail op clientenraad@swospijkenisse.nl