Over SWO

Sponsors

Raad van Toezicht

clienteraad-swo

Jaarverslagen

Privacy

Cliëntenraad SWO

Informatie

De cliëntenraad is het adviesorgaan van de SWO en is ingericht in lijn met de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Doelstelling is het signaleren van meningen, wensen en behoeften, die leven bij de cliënten en deze afstemmen met de Stichting Welzijn Ouderen (SWO).
Middels een regulier klanttevredenheidsonderzoek en jaarplan zet de cliëntenraad zich in voor het seniorenbelang in de breedste zin van het woord. Bij op- en aanmerkingen, suggesties, vragen, ingediende bezwaren en/of binnengekomen klachten zal de cliëntenraad zich ten volle inzetten om deze in samenspraak met de SWO te beantwoorden dan wel tot een oplossing te komen.

De cliëntenraad is samengesteld uit de volgende personen:

Dhr. K. Wiechmann, voorzitter;
Mevr. M. F. Jacobs, vice-voorzitter, lid FNV Senioren Lokaal VPR en afgevaardigde van de Raad van Toezicht;
Mevr. G. Groenenboom, secretaris, lid ANBO;
Mevr. G. Turkenburg, notulist en cliënt;
Dhr. J. Bakker, cliënt en lid Senioren Belang;
Mevr. E. Sarno, cliënt.

De cliëntenraad is te bereiken via e-mail:  clientenraad@swospijkenisse.nl

SWO vervoer

Sponsors SWO Vervoer

Adviesgesprek aanvragen

Contact met SWO

Informatie

De cliëntenraad is het adviesorgaan van de SWO en is ingericht in lijn met de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Doelstelling is het signaleren van meningen, wensen en behoeften, die leven bij de cliënten en deze afstemmen met de Stichting Welzijn Ouderen (SWO).
Middels een regulier klanttevredenheidsonderzoek en jaarplan zet de cliëntenraad zich in voor het seniorenbelang in de breedste zin van het woord. Bij op- en aanmerkingen, suggesties, vragen, ingediende bezwaren en/of binnengekomen klachten zal de cliëntenraad zich ten volle inzetten om deze in samenspraak met de SWO te beantwoorden dan wel tot een oplossing te komen.

De cliëntenraad is samengesteld uit de volgende personen:

Dhr. K. Wiechmann, voorzitter;
Mevr. M. F. Jacobs, vice-voorzitter, lid FNV Senioren Lokaal VPR en afgevaardigde van de Raad van Toezicht;
Mevr. G. Groenenboom, secretaris, lid ANBO;
Mevr. G. Turkenburg, notulist en cliënt;
Dhr. J. Bakker, cliënt en lid Senioren Belang;
Mevr. E. Sarno, cliënt.

De cliëntenraad is te bereiken via e-mail:  clientenraad@swospijkenisse.nl

Jaarverslag 2023 van de Cliëntenraad van de Stichting Welzijn Ouderen.

De Stichting Welzijn Ouderen wordt bestuurd door een directeur.
De Cliëntenraad is onderdeel van de Stichting Welzijn Ouderen en is samengesteld uit personen die tot de doelgroep behoren.
Volgens het reglement van de Cliëntenraad moet binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar een verslag worden gemaakt.

Doelstelling:
De Cliëntenraad is een adviesorgaan op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Doelstelling is het signaleren van meningen, wensen en behoeften, die leven bij de cliënten en deze afstemmen met de Stichting Welzijn Ouderen.
Middels een regulier klanttevredenheidsonderzoek en jaarplan zet de Cliëntenraad zich in voor het seniorenbelang in de breedste zin van het woord. Bij op- en aanmerkingen, vragen, ingediende bezwaren en/of binnengekomen klachten zal de Cliëntenraad zich inzetten om deze in samenspraak met de SWO te beantwoorden dan wel tot een oplossing te komen.

Samenstelling cliëntenraad op 01 januari 2023:
Dhr. K. Wiechmann, voorzitter;
Mevr. M.F. Jacobs, vicevoorzitter, lid FNV Senioren Lokaal en lid Raad van Toezicht;
Mevr. G. Groenenboom secretaris en cliënt;
Mevr. G. Turkenburg, plv. secretaris, notulist en cliënt;
Dhr. J. Bakker, cliënt en afgevaardigde Senioren Belang;
Mevr. E. Sarno, cliënt.

Samenstelling Cliëntenraad op 31 december 2023:
De samenstelling is gedurende het jaar 2023 ongewijzigd.
In 2021 is besloten om de openstaande vacature voorlopig niet in te vullen en met een zeskoppig bestuur verder te gaan.

De Cliëntenraad heeft in 2023 zeven keer vergaderd. Dhr. R. Janssen, directeur van de SWO, heeft vijf maal de vergadering geheel en eenmaal deels bijgewoond. Hij informeert de Cliëntenraad o.a. over zaken die de cliënten betreffen.
Het gezamenlijk overleg met de Raad van Toezicht is gewijzigd i.v.m. de officiële installatie van een Vrijwilligersraad op 18 februari. Er heeft nu een overleg met de Raad van Toezicht plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de Cliëntenraad en vertegenwoordigers van de Vrijwilligersraad op 20 november. De Cliëntenraad werd vertegenwoordigd door de dames
Jacobs en Groenenboom.

Activiteiten:

 • In 2023 is opnieuw ons tweejaarlijkse Klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.
 • Signalen van ouderen die wij doorkrijgen van het project Koffiekornuitje en waarvan gedacht wordt dat deze hulp nodig hebben worden doorgegeven aan de coördinator en/of ouderenadviseurs.
 • In 2023 is het geactualiseerde reglement van de Cliëntenraad volgens planning afgehandeld.
 • In 2022 is de Cliëntenraad begonnen met een inventarisatie van activiteiten die wellicht onze cliënten nog wenselijk vinden, dit in samenwerking met een TOP-onderzoek in het Weekblad Groot Nissewaard. Annelies Vrinten deed als vrijwilligster bij de SWO de communicatie met het weekblad. Zij is echter gestopt als vrijwilligster i.v.m. baan elders en er was nog niets met onze input gedaan door het weekblad. Er is tot op heden geen publicatie geweest en lijkt inmiddels achterhaald.
 • De Cliëntenraad heeft n.a.v. een artikeltje in de Vrijwilligers Nieuwsbrief aandacht gevraagd voor niet digitale trainingen. Een daarna op 8 juni geplande training voor vrijwilligers met het thema: “Hoe maak ik contact” is niet doorgegaan wegens te weinig deelnemers.
 • Op 10 juli werd in “De Mei”een zomermarkt georganiseerd om meer bekendheid te geven aan de activiteiten die de SWO organiseert. De gehele Cliëntenraad heeft hieraan een bijdrage geleverd. Later heeft een evaluatie plaatsgevonden, onze op- en aanmerkingen zijn aan de SWO doorgegeven.
 • Op 13 november was er een informele kennismakingsborrel met Raad van Toezicht, Vrijwilligersraad en Cliëntenraad.Daarnaast hebben leden individueel aan een aantal activiteiten meegedaan en zo nodig
  teruggekoppeld, zoals:
  • Op 4 oktober vond een bijeenkomst plaats, georganiseerd door SWO, Humanitas en Gemeente Nissewaard, met als thema: Ouderenmishandeling. Hieraan hebben een drietal leden deelgenomen.
  • Op 1 november waren Mevr. Sarno en Mevr. Groenenboom aanwezig in “De Mei” bij een kennismakingsgesprek met Wethouder Postma.
  • Op 7 december vrijwilligersdag Gemeente Nissewaard.
  • Op 9 december Oliebollenfeest SWO.

Verder is er in de loop van het jaar gesproken over diverse onderwerpen, o.a.: VOG voor vrijwilligers, kortingsvouchers, automaatje (ANWB), beleidsplan en financiën, verbouwing Marckenburgh, enquête Vrijwilligersraad niet in zelfde jaar als enquête Cliëntenraad.

Jaarverslag 2023 van de Cliëntenraad van de Stichting Welzijn Ouderen.

De Stichting Welzijn Ouderen wordt bestuurd door een directeur.
De Cliëntenraad is onderdeel van de Stichting Welzijn Ouderen en is samengesteld uit personen die tot de doelgroep behoren.
Volgens het reglement van de Cliëntenraad moet binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar een verslag worden gemaakt.

Doelstelling:
De Cliëntenraad is een adviesorgaan op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Doelstelling is het signaleren van meningen, wensen en behoeften, die leven bij de cliënten en deze afstemmen met de Stichting Welzijn Ouderen.
Middels een regulier klanttevredenheidsonderzoek en jaarplan zet de Cliëntenraad zich in voor het seniorenbelang in de breedste zin van het woord. Bij op- en aanmerkingen, vragen, ingediende bezwaren en/of binnengekomen klachten zal de Cliëntenraad zich inzetten om deze in samenspraak met de SWO te beantwoorden dan wel tot een oplossing te komen.

Samenstelling cliëntenraad op 01 januari 2023:
Dhr. K. Wiechmann, voorzitter;
Mevr. M.F. Jacobs, vicevoorzitter, lid FNV Senioren Lokaal en lid Raad van Toezicht;
Mevr. G. Groenenboom secretaris en cliënt;
Mevr. G. Turkenburg, plv. secretaris, notulist en cliënt;
Dhr. J. Bakker, cliënt en afgevaardigde Senioren Belang;
Mevr. E. Sarno, cliënt.

Samenstelling Cliëntenraad op 31 december 2023:
De samenstelling is gedurende het jaar 2023 ongewijzigd.
In 2021 is besloten om de openstaande vacature voorlopig niet in te vullen en met een zeskoppig bestuur verder te gaan.

De Cliëntenraad heeft in 2023 zeven keer vergaderd. Dhr. R. Janssen, directeur van de SWO, heeft vijf maal de vergadering geheel en eenmaal deels bijgewoond. Hij informeert de Cliëntenraad o.a. over zaken die de cliënten betreffen.
Het gezamenlijk overleg met de Raad van Toezicht is gewijzigd i.v.m. de officiële installatie van een Vrijwilligersraad op 18 februari. Er heeft nu een overleg met de Raad van Toezicht plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de Cliëntenraad en vertegenwoordigers van de Vrijwilligersraad op 20 november. De Cliëntenraad werd vertegenwoordigd door de dames
Jacobs en Groenenboom.

Activiteiten:

 • In 2023 is opnieuw ons tweejaarlijkse Klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.
 • Signalen van ouderen die wij doorkrijgen van het project Koffiekornuitje en waarvan gedacht wordt dat deze hulp nodig hebben worden doorgegeven aan de coördinator en/of ouderenadviseurs.
 • In 2023 is het geactualiseerde reglement van de Cliëntenraad volgens planning afgehandeld.
 • In 2022 is de Cliëntenraad begonnen met een inventarisatie van activiteiten die wellicht onze cliënten nog wenselijk vinden, dit in samenwerking met een TOP-onderzoek in het Weekblad Groot Nissewaard. Annelies Vrinten deed als vrijwilligster bij de SWO de communicatie met het weekblad. Zij is echter gestopt als vrijwilligster i.v.m. baan elders en er was nog niets met onze input gedaan door het weekblad. Er is tot op heden geen publicatie geweest en lijkt inmiddels achterhaald.
 • De Cliëntenraad heeft n.a.v. een artikeltje in de Vrijwilligers Nieuwsbrief aandacht gevraagd voor niet digitale trainingen. Een daarna op 8 juni geplande training voor vrijwilligers met het thema: “Hoe maak ik contact” is niet doorgegaan wegens te weinig deelnemers.
 • Op 10 juli werd in “De Mei”een zomermarkt georganiseerd om meer bekendheid te geven aan de activiteiten die de SWO organiseert. De gehele Cliëntenraad heeft hieraan een bijdrage geleverd. Later heeft een evaluatie plaatsgevonden, onze op- en aanmerkingen zijn aan de SWO doorgegeven.
 • Op 13 november was er een informele kennismakingsborrel met Raad van Toezicht, Vrijwilligersraad en Cliëntenraad.Daarnaast hebben leden individueel aan een aantal activiteiten meegedaan en zo nodig
  teruggekoppeld, zoals:
  • Op 4 oktober vond een bijeenkomst plaats, georganiseerd door SWO, Humanitas en Gemeente Nissewaard, met als thema: Ouderenmishandeling. Hieraan hebben een drietal leden deelgenomen.
  • Op 1 november waren Mevr. Sarno en Mevr. Groenenboom aanwezig in “De Mei” bij een kennismakingsgesprek met Wethouder Postma.
  • Op 7 december vrijwilligersdag Gemeente Nissewaard.
  • Op 9 december Oliebollenfeest SWO.

Verder is er in de loop van het jaar gesproken over diverse onderwerpen, o.a.: VOG voor vrijwilligers, kortingsvouchers, automaatje (ANWB), beleidsplan en financiën, verbouwing Marckenburgh, enquête Vrijwilligersraad niet in zelfde jaar als enquête Cliëntenraad.