aanmelden vrijwilligerswerk

Vacature chauffeur
vacature maatje

SWO vrijwilligersvacatures

Over de SWO

vacature thuisadministratie

Gedragscode

Informatie

 

Gedragscode vrijwillige medewerkers en beroepskrachten

De relatie van de SWO met haar cliënten en deelnemers (gedragscode)

De SWO heeft de ambitie om senioren zo respectvol en correct mogelijk te bedienen. Dat vraagt ook iets van de medewerkers, zowel vrijwillig als betaald. Daarom dat we met elkaar een aantal afspraken hebben gemaakt, waar we ons zo goed mogelijk aan houden.

Hoe doen we dingen het liefst:

 • Onze medewerkers (vrijwillige medewerkers en beroepskrachten) gedragen zich correct en respectvol naar cliënten en collega’s (collega vrijwillige medewerkers) en andere personen waarmee zij vanwege hun functie in contact staan.
 • Onze medewerkers behandelen cliënten als gelijke en houden rekening met zowel de eigen mogelijkheden als de eigen kracht en problematiek van de cliënt.
 • Onze medewerkers zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen cliënten en collega’s zich veilig en gerespecteerd voelen.
 • Onze medewerkers gebruiken voor of tijdens het werk geen alcohol of drugs.
 • Onze medewerkers verplichten zich deelnemers/cliënten naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling, seksueel of andersoortig misbruik en zien er actief op toe dat onze gedragscode door iedereen die actief is bij de deelnemer of client wordt nageleefd.
 • Onze (vrijwillige) medewerkers spreken anderen aan die zich niet aan de gedragscode houden door het gedrag te benoemen en te verwijzen naar de gedragscode.

Hoe zeggen we de dingen graag:

 • We doen geen uitspraken waaruit afkeuring of veroordeling van andersdenkenden zou blijken.
 • We gebruiken geen grove taal of vloeken waar anderen zich aan kunnen storen.
 • We doen geen uitspraken waardoor een ander zich gediscrimineerd zou kunnen voelen.
 • We bejegenen deelnemers en (vrijwillige) medewerkers op een manier die hen in hun waardigheid laat

Hoe presenteren we ons in het werk:

 •  We verrichten in gepaste kleding onze taken, waarbij we er van uit gaan dat iemand die een (tuin) klus uitvoert, andere “gepaste kleding” draagt dan een (vrijwillige) medewerker die meegaat voor een ziekenhuis bezoek.
 • In de zomer, als het erg warm is, kan een nette bermuda met een polo of T-shirt passend zijn. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een korte broek of zwembroek met een singlet, die passend zijn voor in het park of in de tuin, maar niet om ouderen te vervoeren of te bezoeken.

Hoe gaan we om met informatie:

 • De SWO heeft in een privacyreglement vastgelegd hoe we met gegevens omgaan in het kader van de AVG (algemene verordening gegevens bescherming) Op verzoek kan het reglement digitaal toegestuurd worden.
 • Informatie over mensen behandelen we vertrouwelijk. De privacy van de cliënt schenden we nooit.
 • Zorgen over cliënten of deelnemers van de SWO of het vermoeden van misbruik of het niet naleven van deze gedragscode delen we met de coördinator.
 • Als medewerkers zijn we alert op onze deelnemers/cliënten en signaleren we tijdig wanneer we denken dat het niet goed gaat.
 • Overtreding van deze code leidt tot een klachtenprocedure en kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben.
 • Wanneer een medewerker wordt verdacht van strafbare feiten en/of seksueel misbruik van deelnemers/cliënten zal het bestuur politie/justitie inschakelen.

 

Sponsors SWO Vervoer

SWO vervoer

Adviesgesprek aanvragen

Contact met SWO

Informatie

 

Gedragscode vrijwillige medewerkers en beroepskrachten

De relatie van de SWO met haar cliënten en deelnemers (gedragscode).

De SWO heeft de ambitie om senioren zo respectvol en correct mogelijk te bedienen. Dat vraagt ook iets van de medewerkers, zowel vrijwillig als betaald. Vandaar dat we met elkaar een aantal afspraken hebben gemaakt, waar we ons zo goed mogelijk aan houden.

Hoe doen we dingen het liefst:

• Onze medewerkers (vrijwillige medewerkers en beroepskrachten) gedragen zich correct en respectvol naar cliënten en collega’s (collega vrijwillige medewerkers) en andere personen waarmee zij vanwege hun functie in contact staan.
• Onze medewerkers behandelen cliënten als gelijke en houden rekening met zowel de eigen mogelijkheden als de eigen kracht en problematiek van de cliënt.
• Onze medewerkers zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen cliënten en collega’s zich veilig en gerespecteerd voelen.
• Onze medewerkers gebruiken voor of tijdens het werk geen alcohol of drugs.
• Onze medewerkers verplichten zich deelnemers/cliënten naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling, seksueel of andersoortig misbruik en zien er actief op toe dat onze gedragscode door iedereen die actief is bij de deelnemer of client wordt nageleefd.
• Onze (vrijwillige) medewerkers spreken anderen aan die zich niet aan de gedragscode houden door het gedrag te benoemen en te verwijzen naar de gedragscode.

Hoe zeggen we de dingen graag:

• We doen geen uitspraken waaruit afkeuring of veroordeling van andersdenkenden zou blijken.
• We gebruiken geen grove taal of vloeken waar anderen zich aan kunnen storen.
• We doen geen uitspraken waardoor een ander zich gediscrimineerd zou kunnen voelen.
• We bejegenen deelnemers en (vrijwillige) medewerkers op een wijze die hen in hun waardigheid laat

Hoe presenteren we ons in het werk:

  • We verrichten in gepaste kleding onze taken, waarbij we er van uit gaan dat iemand die een (tuin) klus uitvoert, andere         “gepaste kleding” draagt dan een (vrijwillige) medewerker die meegaat voor een ziekenhuis bezoek.
• In de zomer, als het erg warm is, kan een nette bermuda met een polo of t-shirt passend zijn. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een korte broek of zwembroek met een singlet, die passend zijn voor in het park of in de tuin, maar niet om ouderen te vervoeren of te bezoeken.

Hoe gaan we om met informatie:

• De SWO heeft in een privacyreglement vastgelegd hoe we met gegevens omgaan in het kader van de AVG (algemene verordening gegevens bescherming) Op verzoek kan het reglement digitaal toegestuurd worden.
• Informatie over mensen behandelen we vertrouwelijk. De privacy van de cliënt schenden we nooit.
• Zorgen over cliënten of deelnemers van de SWO of het vermoeden van misbruik of het niet naleven van deze gedragscode delen we met de coördinator.
• Als medewerkers zijn we alert op onze deelnemers/cliënten en signaleren we tijdig wanneer we denken dat het niet goed gaat.
• Overtreding van deze code leidt tot een klachtenprocedure en kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben.
• Wanneer een medewerker wordt verdacht van strafbare feiten en/of seksueel misbruik van deelnemers/cliënten zal het bestuur politie/justitie inschakelen.

Voor vrijwilligers van de SWO is een vertrouwenspersoon ingesteld: Toos Snoeij. Toos is bereikbaar op: t.snoeij@swospijkenisse.nl .