Over SWO

Sponsors

Raad van Toezicht

voor verwijzers

Jaarverslagen

Privacy

Vrijwilligersraad SWO

Informatie

Vrijwilligers zijn voor SWO van grote waarde. Zonder vrijwilligers is er geen SWO. Daarom is er vrijwilligersbeleid opgesteld, waarin het belang van goede betrokkenheid van vrijwilligers wordt onderkend. Onderdeel van het beleid is het bieden van een mogelijkheid voor vrijwilligers om mee te praten en mee te denken over ontwikkelingen bij SWO. Dat heeft geleid tot het samenstellen van een Vrijwilligersraad.

De Vrijwilligersraad is het vertegenwoordigend orgaan van alle vrijwilligers die bij SWO in dienst zijn. De raad voert overleg met de directie van SWO over alle zaken die van belang zijn voor het werk van de vrijwilligers. Denk bijvoorbeeld aan zaken als opleiding en begeleiding; overleg over het beleid van SWO. De Vrijwilligersraad is een formeel onderdeel van de SWO-organisatie. Daarom zijn afspraken gemaakt en vastgelegd in officiële documenten. De Vrijwilligersraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie van SWO; en omgekeerd zal de SWO-directie de Vrijwilligersraad actief om advies vragen voor alle zaken die van belang zijn voor het werk van de vrijwilligers.

De Vrijwilligersraad is samengesteld uit de volgende personen:

Jan Jacobs, voorzitter
Sip van der Weg, secretaris/begeleider raad
Ada van Mil
Alwin Jantje
Atie van der Meer
Eva Waasdorp
Gerry Vermeer
Joop Kuijper
Kathleen Bosch
Leonne Schoonmade

De ambtelijk secretaris is Monique den Hartigh; zij zorgt voor ondersteuning van de Vrijwilligersraad en vormt de verbindende schakel met de Directie van SWO

De Vrijwilligersraad is te bereiken via e-mail: vrijwilligersraadswo@gmail.com

SWO vervoer

Sponsors SWO Vervoer

Adviesgesprek aanvragen

Contact met SWO

Informatie

Vrijwilligers zijn voor SWO van grote waarde. Zonder vrijwilligers is er geen SWO. Daarom is er vrijwilligersbeleid opgesteld, waarin het belang van goede betrokkenheid van vrijwilligers wordt onderkend. Onderdeel van het beleid is het bieden van een mogelijkheid voor vrijwilligers om mee te praten en mee te denken over ontwikkelingen bij SWO. Dat heeft geleid tot het samenstellen van een Vrijwilligersraad.

De Vrijwilligersraad is het vertegenwoordigend orgaan van alle vrijwilligers die bij SWO in dienst zijn. De raad voert overleg met de directie van SWO over alle zaken die van belang zijn voor het werk van de vrijwilligers. Denk bijvoorbeeld aan zaken als opleiding en begeleiding; overleg over het beleid van SWO. De Vrijwilligersraad is een formeel onderdeel van de SWO-organisatie. Daarom zijn afspraken gemaakt en vastgelegd in officiële documenten. De Vrijwilligersraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie van SWO; en omgekeerd zal de SWO-directie de Vrijwilligersraad actief om advies vragen voor alle zaken die van belang zijn voor het werk van de vrijwilligers.

De Vrijwilligersraad is samengesteld uit de volgende personen:

Jan Jacobs, voorzitter
Sip van der Weg, secretaris/begeleider raad
Ada van Mil
Alwin Jantje
Atie van der Meer
Eva Waasdorp
Gerry Vermeer
Joop Kuijper
Kathleen Bosch
Leonne Schoonmade

De ambtelijk secretaris is Monique den Hartigh; zij zorgt voor ondersteuning van de Vrijwilligersraad en vormt de verbindende schakel met de Directie van SWO

De Vrijwilligersraad is te bereiken via e-mail: vrijwilligersraadswo@gmail.com