Over SWO

Sponsors

Raad van Toezicht

clienteraad-swo

Jaarverslagen

Privacy

Vrijwilligersraad SWO

Informatie

Vrijwilligers zijn voor SWO van grote waarde. Zonder vrijwilligers is er geen SWO. Daarom is er vrijwilligersbeleid opgesteld, waarin het belang van goede betrokkenheid van vrijwilligers wordt onderkend. Onderdeel van het beleid is het bieden van een mogelijkheid voor vrijwilligers om mee te praten en mee te denken over ontwikkelingen bij SWO. Dat heeft geleid tot het samenstellen van een Vrijwilligersraad.

De Vrijwilligersraad is het vertegenwoordigend orgaan van alle vrijwilligers die bij SWO in dienst zijn. De raad voert overleg met de directie van SWO over alle zaken die van belang zijn voor het werk van de vrijwilligers. Denk bijvoorbeeld aan zaken als opleiding en begeleiding; overleg over het beleid van SWO. De Vrijwilligersraad is een formeel onderdeel van de SWO-organisatie. Daarom zijn afspraken gemaakt en vastgelegd in officiële documenten. De Vrijwilligersraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie van SWO; en omgekeerd zal de SWO-directie de Vrijwilligersraad actief om advies vragen voor alle zaken die van belang zijn voor het werk van de vrijwilligers.

SWO vervoer

Sponsors SWO Vervoer

Adviesgesprek aanvragen

Contact met SWO

Samenstelling

De Vrijwilligersraad is samengesteld uit de volgende personen:

Jan Jacobs, voorzitter
Leonne Schoonmade, plv. voorzitter
Sip van der Weg, secretaris/begeleider raad
Alwin Jantje
Atie van der Meer
Eva Waasdorp
Gerry Vermeer
Joop Kuijper
Kathleen Bosch

De ambtelijk secretaris is Monique den Hartigh; zij zorgt voor ondersteuning van de Vrijwilligersraad en vormt de verbindende schakel met de Directie van SWO

De Vrijwilligersraad is te bereiken via e-mail: vrijwilligersraadswo@gmail.com

Vrijwilligersraad SWO
Jaarverslag 2023

Inleiding
In 2022 zijn we gestart met de voorbereidingen voor het werken met een Vrijwilligersraad en in 2023 zijn we daadwerkelijk aan de slag gegaan.

De basis
We zijn van start gegaan met een groep enthousiaste vrijwilligers die bereid zijn gevonden om nog wat extra vrije tijd te steken in SWO. De Vrijwilligersraad is samengesteld uit vrijwilligers vanuit verschillende onderdelen van SWO. De Vrijwilligersraad vormt daarmee een mooie afspiegeling van de grote groep SWO vrijwilligers.

We hebben het afgelopen jaar veel energie gestoken in het opbouwen van de organisatie van de Vrijwilligersraad. De basis wordt gevormd door de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vrijwilligersraad en de SWO Directie, en het Reglement van de Vrijwilligersraad.

We hebben een Dagelijks Bestuur, bestaande uit de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de secretaris, ondersteund door de ambtelijk secretaris. Het Dagelijks Bestuur heeft allerlei praktische afspraken gemaakt over de wijze van vergaderen, het werken met een vaste agenda en een vaste vergaderstructuur. Verder hebben we afspraken gemaakt over de vergaderlocatie en de vergadertijden.

Er wordt gewerkt met een app groep en er is een eigen emailadres van de Vrijwilligersraad.

Alle afspraken zijn voorgelegd aan de leden van de Vrijwilligersraad. De Vrijwilligersraad is daarmee akkoord gegaan.

De vergaderingen van de Vrijwilligersraad

Er zijn in 2023 vier formele vergaderingen gehouden. We merken dat het best nog wel wennen is aan de nieuwe rollen en dat de leden ook aan elkaar moeten wennen. Een van de taken van de Vrijwilligersraad is de adviestaak. De Vrijwilligersraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven. In 2023 zijn we daar direct mee van start gegaan. De Directie heeft tweemaal om een advies gevraagd en we hebben zelf eenmaal een ongevraagd advies gegeven.

Ondersteuning van de Vrijwilligersraad

De Vrijwilligersraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Die maakt geen deel uit van de Vrijwilligersraad, maar neemt wel deel aan de vergaderingen van de Vrijwilligersraad en aan de voorbereidingen van die vergadering. De ambtelijk secretaris zorgt voor de verbinding tussen het Dagelijks Bestuur en de SWO Directie. De secretaris heeft tevens de rol van begeleider van de Vrijwilligersraad. Er is een training verzorgd over gesprekstechnieken, bedoeld om de leden van de Vrijwilligersraad te informeren over de manier waarop je gesprekken kan voeren; tijdens de training is ook aandacht gegeven aan de manier waarop je vergaderingen kunt voorbereiden.

Activiteiten

Er is een start gemaakt met het bezoeken van de activiteiten van SWO. Daarmee willen we bereiken dat de vrijwilligers weten dat er een Vrijwilligersraad is en waarvoor die benaderd kan worden. Zo is er een bezoek gebracht aan wijkcentrum de Akkers. Dat bezoek heeft er toe geleid dat er een ongevraagd advies aan de SWO Directie is gestuurd over de beschikbaarheid van keuken apparatuur.

Communicatie

Er zijn nieuwsbrieven opgesteld en er is informatie over de Vrijwilligersraad geplaatst op de website van SWO.
Met het plan van aanpak naamsbekendheid willen we de communicatie nog verder versterken.

Evaluatie

Het Dagelijks Bestuur heeft in het najaar een eerste evaluatie gehouden over de manier waarop de Vrijwilligersraad werkt. We hebben gemerkt dat er nog wel wat zaken verbeterd en verduidelijkt kunnen worden. We hebben het eerste jaar van de Vrijwilligersraad gezien als een leerjaar. We vinden dat we op de goede weg zijn.

Bespreking in de vergadering van de Vrijwilligersraad van 29 november 2023

Het verslag is besproken en is door de leden van de Vrijwilligersraad ongewijzigd vastgesteld.
Het jaarverslag zal worden toegezonden aan de Directie van SWO, aan de Raad van Toezicht en aan de Cliëntenraad van SWO.

Spijkenisse, 29 november 2023

Sip van der Weg

Secretaris van de Vrijwilligersraad

Informatie

Vrijwilligers zijn voor SWO van grote waarde. Zonder vrijwilligers is er geen SWO. Daarom is er vrijwilligersbeleid opgesteld, waarin het belang van goede betrokkenheid van vrijwilligers wordt onderkend. Onderdeel van het beleid is het bieden van een mogelijkheid voor vrijwilligers om mee te praten en mee te denken over ontwikkelingen bij SWO. Dat heeft geleid tot het samenstellen van een Vrijwilligersraad.

De Vrijwilligersraad is het vertegenwoordigend orgaan van alle vrijwilligers die bij SWO in dienst zijn. De raad voert overleg met de directie van SWO over alle zaken die van belang zijn voor het werk van de vrijwilligers. Denk bijvoorbeeld aan zaken als opleiding en begeleiding; overleg over het beleid van SWO. De Vrijwilligersraad is een formeel onderdeel van de SWO-organisatie. Daarom zijn afspraken gemaakt en vastgelegd in officiële documenten. De Vrijwilligersraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie van SWO; en omgekeerd zal de SWO-directie de Vrijwilligersraad actief om advies vragen voor alle zaken die van belang zijn voor het werk van de vrijwilligers.

Samenstelling

De Vrijwilligersraad is samengesteld uit de volgende personen:

Jan Jacobs, voorzitter
Leonne Schoonmade, plv. voorzitter
Sip van der Weg, secretaris/begeleider raad
Alwin Jantje
Atie van der Meer
Eva Waasdorp
Gerry Vermeer
Joop Kuijper
Kathleen Bosch

De ambtelijk secretaris is Monique den Hartigh; zij zorgt voor ondersteuning van de Vrijwilligersraad en vormt de verbindende schakel met de Directie van SWO

De Vrijwilligersraad is te bereiken via e-mail: vrijwilligersraadswo@gmail.com

Vrijwilligersraad SWO
Jaarverslag 2023

Inleiding
In 2022 zijn we gestart met de voorbereidingen voor het werken met een Vrijwilligersraad en in 2023 zijn we daadwerkelijk aan de slag gegaan.

De basis
We zijn van start gegaan met een groep enthousiaste vrijwilligers die bereid zijn gevonden om nog wat extra vrije tijd te steken in SWO. De Vrijwilligersraad is samengesteld uit vrijwilligers vanuit verschillende onderdelen van SWO. De Vrijwilligersraad vormt daarmee een mooie afspiegeling van de grote groep SWO vrijwilligers.

We hebben het afgelopen jaar veel energie gestoken in het opbouwen van de organisatie van de Vrijwilligersraad. De basis wordt gevormd door de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vrijwilligersraad en de SWO Directie, en het Reglement van de Vrijwilligersraad.

We hebben een Dagelijks Bestuur, bestaande uit de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de secretaris, ondersteund door de ambtelijk secretaris. Het Dagelijks Bestuur heeft allerlei praktische afspraken gemaakt over de wijze van vergaderen, het werken met een vaste agenda en een vaste vergaderstructuur. Verder hebben we afspraken gemaakt over de vergaderlocatie en de vergadertijden.

Er wordt gewerkt met een app groep en er is een eigen emailadres van de Vrijwilligersraad.

Alle afspraken zijn voorgelegd aan de leden van de Vrijwilligersraad. De Vrijwilligersraad is daarmee akkoord gegaan.

De vergaderingen van de Vrijwilligersraad

Er zijn in 2023 vier formele vergaderingen gehouden. We merken dat het best nog wel wennen is aan de nieuwe rollen en dat de leden ook aan elkaar moeten wennen. Een van de taken van de Vrijwilligersraad is de adviestaak. De Vrijwilligersraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven. In 2023 zijn we daar direct mee van start gegaan. De Directie heeft tweemaal om een advies gevraagd en we hebben zelf eenmaal een ongevraagd advies gegeven.

Ondersteuning van de Vrijwilligersraad

De Vrijwilligersraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Die maakt geen deel uit van de Vrijwilligersraad, maar neemt wel deel aan de vergaderingen van de Vrijwilligersraad en aan de voorbereidingen van die vergadering. De ambtelijk secretaris zorgt voor de verbinding tussen het Dagelijks Bestuur en de SWO Directie. De secretaris heeft tevens de rol van begeleider van de Vrijwilligersraad. Er is een training verzorgd over gesprekstechnieken, bedoeld om de leden van de Vrijwilligersraad te informeren over de manier waarop je gesprekken kan voeren; tijdens de training is ook aandacht gegeven aan de manier waarop je vergaderingen kunt voorbereiden.

Activiteiten

Er is een start gemaakt met het bezoeken van de activiteiten van SWO. Daarmee willen we bereiken dat de vrijwilligers weten dat er een Vrijwilligersraad is en waarvoor die benaderd kan worden. Zo is er een bezoek gebracht aan wijkcentrum de Akkers. Dat bezoek heeft er toe geleid dat er een ongevraagd advies aan de SWO Directie is gestuurd over de beschikbaarheid van keuken apparatuur.

Communicatie

Er zijn nieuwsbrieven opgesteld en er is informatie over de Vrijwilligersraad geplaatst op de website van SWO.
Met het plan van aanpak naamsbekendheid willen we de communicatie nog verder versterken.

Evaluatie

Het Dagelijks Bestuur heeft in het najaar een eerste evaluatie gehouden over de manier waarop de Vrijwilligersraad werkt. We hebben gemerkt dat er nog wel wat zaken verbeterd en verduidelijkt kunnen worden. We hebben het eerste jaar van de Vrijwilligersraad gezien als een leerjaar. We vinden dat we op de goede weg zijn.

Bespreking in de vergadering van de Vrijwilligersraad van 29 november 2023

Het verslag is besproken en is door de leden van de Vrijwilligersraad ongewijzigd vastgesteld.
Het jaarverslag zal worden toegezonden aan de Directie van SWO, aan de Raad van Toezicht en aan de Cliëntenraad van SWO.

Spijkenisse, 29 november 2023

Sip van der Weg

Secretaris van de Vrijwilligersraad